Przedmiotowe zasady oceniania

Szkoła Podstawowa:


Ocenianie osiągnięć edukacyjnych w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 17 znajduje się w  Statucie Szkoły zamieszczonym na stronie internetowej, na stronach 43- 45. Ocenianie zachowania uczniów klas I-III: strony 45-47.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.