Kalendarium

Organizacja Roku Szkolnego 2023/2024

Zimowa przerwa świąteczna 
25.12.2023 r. – 01.01.2024 r.
 Ferie zimowe 
29.01.2024 r. – 11.02.2024 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna 

28.03.2024 r. – 02.04.2024 r.

 Zakończenie roku szkolnego 
21 czerwca 2024 r.
  • 9 00 kl. 8 – SP 17
  • 10 30 kl. 4 – 7 SP 17
  • 11 30 kl. 1 – 3 SP 17

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. w tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica)

  • 02 listopada 2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
  • 29-30.04 + 02.05.2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
  • 31 maja 2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  • 1 listopada 2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  • 1 maja 2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  • 3 maja 2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  • 30 maja 2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

Terminy egzaminów dla ósmoklasistów

Termin

Zadania

14 maja 2024 r.

Egzamin Ósmoklasisty
– język polski

DLA UCZNIÓW NIEZDAJĄCYCH EGZAMINÓW SĄ TO DNI WOLNE
OD NAUKI

15 maja 2024 r.

Egzamin Ósmoklasisty

– matematyka

16 maja 2024 r.

Egzamin Ósmoklasisty
– język obcy

 

Termin

Godz.

Zadania

15.09.23 r. kl. 1 – 8

1700 -1800

Zebrania organizacyjne z rodzicami.

Możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami.

W ciągu całego roku szkolnego

Indywidualne kontakty wychowawców i nauczycieli z rodzicami / opiekunami prawnymi, ustalane przez nauczyciela w porozumieniu z rodzicami / prawnymi opiekunami ucznia.

Przekazywanie bieżących informacji realizowane przez e-dziennik.

15.12.23 r.

06.05.24 r.

1600 -1800

Indywidualne rozmowy wychowawcy – powiadomienie rodziców / prawnych opiekunów o zagrażających uczniom stopniach niedostatecznych i nieodpowiedniej lub nagannej ocenie z zachowania.

16.01.24 r.

6.06.24 r.

Wystawienie stopni z przedmiotów i oceny zachowania – poinformowanie uczniów.

23.01.24 r.

13.06.24 r.

13 00

Konferencja klasyfikacyjna
kl. I- VIII SP 17

25.01.24 r.

1600 -1800

Podsumowanie wyników klasyfikacji za I okres roku szkolnego 2023/2024 w formie ustalonej przez wychowawcę, uzależnionej od sytuacji epidemicznej.