WDŻ

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

L.P.DZIAŁ TEMATYCZNYTEMAT LEKCJIPRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
 Nasze ważne sprawy. Pierwsze spotkanie.Uświadamia sobie, że o ważnych sprawach można rozmawiać na zajęciach w atmosferze szczerości i szacunku.Zna tematykę zajęć.Współtworząc i podpisując kontrakt rozumie, że ma duży wpływ na przebieg zajęć.
RODZINAŻyję w rodzinie.Uświadamia sobie znaczenie pojęcia „rodzina”Poznaje podstawowe funkcje rodzinyUświadamia sobie jak ważną rolę w życiu człowieka spełnia rodzina.
 3W domu uczę się miłości.Poznaje wieloznaczności pojęcia „dom” ( budynek i przestrzeń duchowa)Uświadamia sobie, że tym co łączy rodzinę są nie tylko więzy krwi ale i miłość.Rozumie konieczność rozwiązywania konfliktów.Nabywa umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Rola matki i ojca.Uświadamia sobie, że rodzice są jego pierwszymi nauczycielami, którzy  uczą go jak żyć.Poznaje tradycyjne i nowoczesne role matki i ojca.Docenia rolę rodziców (wzmocnienie autorytetu rodziców.
GRUPA RÓWIEŚNICZAChcę być dobrym kolegą.Poznaje cechy kolegi i „antykolegi”Rozumie, czym jest prawdziwe koleżeństwo, co je buduje, a co je utrudnia.Uświadamia sobie potrzeby swoje i innych.
 6Moje więzi z innymi – komunikacja werbalna i pozawerbalnaRozumie pojęcia: komunikacja werbalna i pozawerbalna.Wie, co buduje więzi, a co je utrudnia.Potrafi prawidłowo komunikować się.
Przeciw agresji i przemocy.Zna pojęcia: zachowania agresywne i przemoc.Wie jak zachowywać się w trudnych sytuacjach.Rozumie konieczność przewidywania konsekwencji swojego zachowania.Wie, co to jest empatia i jak się wyraża.
SAMOPOZNANIEI DOJRZEWANIE Rozwiązuję swoje problemy.Uświadamia sobie, że codzienne trudności są nieodłączną częścią życia.Wie jak radzić sobie ze stresem.Dostrzega nie tylko negatywne, ale i pozytywne strony przeżywania trudności.
Chcę kochać siebie samego.Uświadamia sobie, że dla całego życia ludzkiego bardzo ważna jest miłość samego siebie, akceptacja siebie.Zna możliwości oglądania zewnętrznego i wewnętrznego obrazu siebie.Wie jak zachowują się osoby przeceniające lub niedoceniające siebie.Uświadamia sobie konieczność pracy nad sobą.
10Skąd się wziąłem? Rodzi się człowiek. ZAJĘCIA W GRUPACHUświadamia sobie, że życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia.Posiada pozytywny stosunek do macierzyństwa.Zna etapy życia prenatalnego.
1112Gdy zaczynam dojrzewać. ZAJĘCIA W GRUPACHUświadamia sobie wielopłaszczyznowość procesu dojrzewania.Zna budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego męskiego i żeńskiego w aspekcie rodzicielstwaWie, jakie zmiany fizyczne i psychiczne zachodzą w okresie dojrzewania.Zna etapy dojrzewania.Uświadamia sobie indywidualny rytm dojrzewania.
13Higiena okresu dojrzewania. ZAJĘCIA W GRUPACHRozumie konieczność dbania o higienę.Wie jak dbać o higienę swoją i otoczenia..Uświadamia sobie znaczenie posiadania prawidłowych nawyków higienicznych.
14Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa. ZAJĘCIA W GRUPACHRozróżnia kontakty społeczne, które wymagają różnych stopni bliskości fizycznej.Uświadamia sobie, że są dotyki dobre i takie, które budzą wewnętrzny opór.Wie, że może powiedzieć „nie” w sytuacjach podejrzanychUświadamia sobie, że nie jest sam i fakt zagrożenia powinien natychmiast zgłosić osobom bliskim.

 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

L.P.DZIAŁ TEMATYCZNYTEMAT LEKCJIPRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA Uczeń:
 1 Nasze pytania. Tematyka spotkań.wie, że podczas kolejnych spotkań uzyska wiedzę i opanuje umiejętności, Które pomogą mu lepiej poznać siebie i innych.Zna tematykę zajęć.Współtworząc i podpisując kontrakt rozumie, że ma duży wpływ na atmosferę i przebieg zajęć.
2RODZINAJestem odpowiedzialny za życie rodzinne.Uświadamia sobie, że jest odpowiedzialny za życie rodzinne.Zna zasady dobrego współżycia w rodzinie.Odczuwa potrzebę współtworzenia dobrych więzi rodzinnych
 3Dom moich marzeń.Uświadamia sobie, że nosi w sobie wizję swojej przyszłej rodziny.Dostrzega związki między obecną  rodziną, masową kulturą , a swoją wizją rodziny.Rozumie, że status materialny nie determinuje szczęścia rodzinnego.
 4Wartość rodziny.Zna wartości, które kształtuje w człowieku rodzina.Potrafi uzasadnić swoje zdanie na temat roli rodziny w życiu człowieka.Uświadamia sobie potrzebę istnienia rodziny.
 5GRUPA RÓWIEŚNICZA Koleżeństwo i przyjaźń.Rozumie różnicę między koleżeństwem, a przyjaźnią.Zna cechy przyjaciela.Uświadamia sobie, że przyjaźń trzeba pielęgnować.
Pierwsza miłość.Wie, czym się różni miłość od przyjaźni.Wie, jak radzić sobie z uczuciem nieszczęśliwej miłości.Wie, jak stosownie się zachowywać.
 7JA I ŚWIAT Odczytuję uczucia swoje i innychPoznał i nazywa pozytywne i negatywne uczucia w życiu człowieka.Stara się tranie odczytywać uczucia.
Rozsądne korzystanie z mass mediów.Uświadamia sobie zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z mass mediów.Zna zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów, programów TV, gier komputerowych, stron internetowych.
SAMOPOZNANIE I DOJRZEWANIENa ile jestem dojrzały?Zna cechy dojrzałości i niedojrzałości psychicznej.Uświadamia sobie, że jest na jakimś określonym etapie psychicznego dojrzewania.Odczuwa potrzebę pracy nad sobą.
10 Odmienność płci. ZAJĘCIA W GRUPACHZna odmienność płciową kobiety i mężczyzny.Uświadamia sobie, że kobieta i mężczyzna wzajemnie się uzupełniają.Utożsamia się ze swoją płcią.
1112Dojrzewanie dziewcząt i chłopców. ZAJĘCIA W GRUPACHZna różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców.Uświadamia sobie konsekwencje wynikające z tych różnic.
13Trudności okresu dojrzewania. ZAJĘCIA W GRUPACHPoznał trudności, jakie może napotkać młody człowiek w okresie dojrzewania.Zaznajomił się ze sposobami radzenia sobie z tymi trudnościami.Uświadomił sobie, że z problemami zawsze może zwrócić się do zaufanej osoby dorosłej
14Moje ciało to coś cennego. ZAJĘCIA W GRUPACHPoznał wartości ciała ludzkiego.Uświadomił sobie potrzebę pielęgnowania w sobie postawy czystości i wstydliwości.Zapoznał się z sytuacjami i zachowaniami braku szacunku dla ciała swego i innych.Ma świadomość niebezpieczeństw, które mu zagrażają
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).