Świetlica

Świetlica w naszej szkole funkcjonuje codziennie.

W świetlicy czas spędzamy przede wszystkim na zabawie, która uczy nas współpracy i zdrowej rywalizacji. Treści przekazywane w trakcie zajęć są związane z wszelkimi obszarami edukacyjnymi dzięki czemu w sposób ciekawy i zabawowy utrwalamy wiadomości przekazywane w czasie lekcji.

W świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

– dydaktyczne

– wychowawcze

– sportowe

– plastyczne

– muzyczne

– profilaktyczne

– odrabianie zadań domowych

– gry stolikowe

Staramy się dużą ilość czasu spędzać na świeżym powietrzu i kiedy tylko jest to możliwe wychodzimy na spotkanie z przyrodą.

Regulamin świetlicy

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.