Konkurs kolędy niemieckiej „ALLE JAHRE WIEDER”

REGULAMIN KONKURSU KOLĘDY NIEMIECKIEJ

„ALLE JAHRE WIEDER”

  1. Uczestnikami konkursu są dzieci przedszkolne i uczniowie klas Szkół Podstawowych.

2. Termin konkursu:  

07.12.2022 r. godz. 9.00 – klasy  0 – 3 (dzień pracy komisji konkursowej)

08.12.2022r. godz. 9.00- klasy    4 – 8 (dzień pracy komisji konkursowej)

O kolejności i godzinie występów poszczególnych uczestników, organizator  poinformuje opiekunów telefonicznie.

3. Miejsce konkursu: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 17 w Gliwicach, ul. Płocka 16.

4. Organizatorzy konkursu:

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 17 w Gliwicach,

Koło DFK Łabędy działające przy Towarzystwie Społeczno – Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego,

5. Koordynatorzy Konkursu: Beata Kałusek, Katarzyna Żydek

6. W konkursie mogą wziąć udział: soliści, duety oraz zespoły wokalne / wokalno – instrumentalne (maksymalna liczba osób to 15).

7. Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • dzieci przedszkolne,
  • uczniowie klas 1– 3,
  • uczniowie klas 4 – 8.

8. Każdy wykonawca biorący udział w konkursie prezentuje jeden utwór w języku niemieckim (kolędę lub piosenkę bożonarodzeniową). Jedna placówka może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia. Prezentacja utworu nie powinna przekraczać 5 minut.  Akompaniament może być wykonywany przez uczestnika lub osobę towarzyszącą. Nie akceptuje się techniki playbacku.

9. Jury oceniać będzie:

  • poziom warsztatu muzycznego,
  • wymowę, poprawność językową i artykulację,
  • ogólny wyraz artystyczny, w tym sposób prezentacji utworu.

10. Zgłoszenia należy przesyłać do 30.11.2022 r. na adres organizatorów, tylko i wyłącznie według wzoru karty zgłoszenia dołączonego do regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, których ilość uczestników przekraczać będzie liczbę 15, zgłoszeń niezawierających kompletnej karty zgłoszenia wraz ze stosownymi zgodami oraz nagrań niespełniających wymogów objętych ww. regulaminem. Liczy się data wpływu zgłoszenia.

11. Wyniki działań komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

12. Wszyscy zdobywcy I, II i III miejsca otrzymują dyplom oraz nagrody. Zespoły otrzymują nagrody dla szkoły.

13. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu  09.12.2022 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Nagrody dla zwycięzców będą przygotowane do odbioru w sekretariacie szkoły po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu i godziny z organizatorem.

14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • wypełnienie karty zgłoszenia oraz PODPISANIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH ZGÓD umieszczonych na karcie zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów uczestników konkursu i wysłanie jej na dres mailowy do dn. 11.2022 r.

15. Udział w konkursie jest bezpłatny.

16. Konkurs sfinansowany jest ze środków Konsulatu RFN i Urzędu Miasta pozyskanych za pośrednictwem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego.

WYNIKI KONKURSU