Konkurs kolędy niemieckiej „ALLE JAHRE WIEDER”

REGULAMIN KONKURSU KOLĘDY NIEMIECKIEJ

„ALLE JAHRE WIEDER”

1.Uczestnikami konkursu są dzieci przedszkolne i uczniowie klas szkół podstawowych.

2. Termin konkursu:  

07.12.2023 r. godz. 9.00 – klasy  0 – 3 (przesłuchania uczestników, dzień pracy komisji konkursowej)

08.12.2023r. godz. 9.00 – klasy    4 – 8 (przesłuchania uczestników, dzień pracy komisji konkursowej)

O kolejności i godzinie występów, uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów.

3. Miejsce konkursu: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 17 w Gliwicach, ul. Płocka 16.

4. Organizatorzy konkursu:

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 17 w Gliwicach,

Koło DFK Łabędy działające przy Towarzystwie Społeczno – Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego,

5. Koordynatorzy Konkursu: Beata Kałusek, Joanna Kozieł

6. W konkursie mogą wziąć udział: soliści, duety oraz zespoły wokalne / wokalno – instrumentalne (maksymalna liczba osób to 15).

7. Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • dzieci przedszkolne,
  • uczniowie klas 1– 3,
  • uczniowie klas 4 – 8.

8. Każdy wykonawca biorący udział w konkursie prezentuje jeden utwór w języku niemieckim (kolędę lub piosenkę bożonarodzeniową). Prezentacja utworu nie powinna przekraczać 5 minut.  Akompaniament może być wykonywany przez uczestnika lub osobę towarzyszącą. Nie akceptuje się techniki playbacku.

9. Jury oceniać będzie:

  • poziom warsztatu muzycznego,
  • wymowę, poprawność językową i artykulację,
  • ogólny wyraz artystyczny, w tym sposób prezentacji utworu.

10. Zgłoszenia należy przesyłać do 30. 11. 2023r. na adres e-mail organizatorów: konkursallejahre@op.pl  , tylko i wyłącznie według wzoru karty zgłoszenia dołączonego do regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, których ilość uczestników przekraczać będzie liczbę 15, zgłoszeń niezawierających kompletnej karty zgłoszenia wraz ze stosownymi zgodami oraz nagrań niespełniających wymogów objętych ww. regulaminem. Liczy się data wpływu zgłoszenia.

11. Wyniki działań komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

12. Wszyscy zdobywcy I, II i III miejsca otrzymują dyplom oraz nagrody.

 Zespoły otrzymują nagrody dla szkoły.

13. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu  11.12.2023 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w tym dniu na stronie internetowej szkoły.

14. Koncert laureatów – Świąteczna Gala i wręczenie nagród odbędzie się 14.12.2023 r. o godz. 9.00. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 w Gliwicach.

15. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • wypełnienie karty zgłoszenia oraz PODPISANIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH ZGÓD umieszczonych na karcie zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów uczestników konkursu i wysłanie jej na adres mailowy do dn. 11.2023 r.

16. Udział w konkursie jest bezpłatny.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).