Rowerem do szkoły

Regulamin przedsięwzięcia sportowego

ROWEREM DO SZKOŁY

 • INFORMACJE OGÓLNE

Przedsięwzięcie sportowe ROWEREM DO SZKOŁY skierowane jest do uczniów oraz pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Gliwicach.

 • CELE

Promocja codziennej aktywności fizycznej, a w szczególności:

  • podnoszenie poziomu wiedzy dot. zdrowego trybu życia,
  • promowanie aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, a w szczególności komunikacji rowerowej,
  • rozwijanie nawyku regularnego ruchu mającego wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne,
  • wzmocnienie postawy ciała,
  • pokazanie, że ruch sprzyja zwiększeniu zdolności uczenia się,
  • rozwijanie wrażliwości ekologicznej, poprzez wykorzystanie alternatywnych środków lokomocji sprzyjających środowisku,
  • kształtowanie postawy ostrożności podczas poruszania się w ruchu ulicznym,
  • stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji, umiejętność współpracy i współżycia w grupie,
  • popularyzacji zdrowego oraz ekologicznego trybu życia wśród społeczności lokalnej.
 • ORGANIZATORZY I KOORDYNATORZY
  • ZSP nr 17 w Gliwicach
  • Anna Elżbieciak
  • Dorota Kucza

 

 • UCZESTNICY

W Przedsięwzięciu Sportowym ROWEREM DO SZKOŁY mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII oraz pracownicy ZSP 17 w Gliwicach.

 • ŚRODKI TRANSPORTU

Za aktywne i ekologiczne podróże uznaje się przejazdy do szkoły:

  • rowerem,
  • hulajnogą,
  • na rolkach,
  • na wrotkach,
  • a także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją miejską łączone z aktywnymi podróżami ww.
 • ZASADY UDZIAŁU

Rejestracja aktywnych podróży prowadzona jest każdego dnia poprzez odnotowanie przejazdu przy nazwisku ucznia ZSP 17 w klasowym dzienniku rowerowym. Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę w legitymacji rowerowej i jedną pieczątkę na plakat klasowy. Przedsięwzięcie sportowe ROWEREM DO SZKOŁY zakłada pozytywną rywalizację, umiejętność współpracy i współżycia w grupie w formie zabawy na dwóch poziomach: indywidualnym i klasowym. Najaktywniejsi uczestnicy w każdej kategorii zostaną nagrodzeni. O wyniku klasy decyduje zsumowana liczba aktywnych podróży w klasie w stosunku do innych klas. W przedsięwzięciu sportowym ROWEREM DO SZKOŁY może wziąć udział uczeń, u którego nie ma żadnego typu przeciwskazań – zwłaszcza zdrowotnych. Za bezpieczeństwo na trasie dom – szkoła – dom odpowiada rodzic / opiekun prawny. Za sprzęt potrzebny do aktywnych podróży szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 • ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa w przedsięwzięciu sportowym ROWEREM DO SZKOŁY jest:

  • zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie i podpisanie zgody oraz dostarczenie jej do koordynatorek w nieprzekraczalnym terminie tj. do dn. 05.04.2023 r. Kartę zgłoszenia można pobrać klikając tutaj: ROWEREM DO SZKOŁY,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w nim zawartych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji celów przedsięwzięcia sportowego ROWEREM DO SZKOŁY przez organizatorów. (w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), jak również na publikowanie zdjęć uczestników i zwycięzców na stronach internetowych czy forach internetowych organizatorów),
  • zgłoszenie się uczestnika aktywnej podróży w danym dniu przejazdu do wychowawcy celem uzyskania wpisu w książeczce rowerowej oraz dzienniku klasowym,
  • udział w przedsięwzięciu sportowym ROWEREM DO SZKOŁY jest bezpłatny; koszty przejazdu łączonego tj. komunikacją miejską oraz jednym ze środków transportu dot. aktywnej podróży pokrywa uczestnik,

 

 • NAGRODY

Zwycięzcy otrzymają dyplom oraz upominek rzeczowy. Najbardziej aktywną klasę czeka niespodzianka. Dodatkowo uczniowie klas IV-VIII zdobywają punkty z zachowania, które wpisuje wychowawca na podstawie książeczki rowerowej danego ucznia, wg. następujących kryteriów:

  • za 5 aktywnych przejazdów 5 pkt. z zachowania,
  • za 10 aktywnych przejazdów 20 pkt. z zachowania,
  • za 15 aktywnych przejazdów 30 pkt. z zachowania,

 

 • TERMINY
  • zgłoszenie uczestnictwa w przedsięwzięciu sportowym ROWEREM DO SZKOŁY należy dokonać do dn. 05.04.2023 r.,
  • 08.05.2023 r. – 31.05.2023 z wyłączeniem dni egzaminu 8-klasisty to czas trwania projektu ROWEREM DO SZKOŁY,
  • zdobyte punkty z zachowania wpisują wychowawcy po 31.05.2023 r.,
  • uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia sportowego ROWEREM DO SZKOŁY wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 06.2023 r. na Festynie Słonecznym.

Zgoda na Rowerem do szkoły >>

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.