KOBIETY, KTÓRE ZMIENIŁY BIEG HISTORII

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNEGO 1.Cele konkursu: wzbogacenie wiedzy na temat kobiet w historii Polski i świata, poznanie ich twórczości, dorobku oraz trudu, który włożyły w swoją działalność na przestrzeni wieków, rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz wrażliwości estetycznej uczniów. 2.Praca konkursowa: może mieć tylko jednego autora, musi przedstawiać postać kobiety (w tym jej imię i nazwisko) oraz […]