Aktualności

KOBIETY, KTÓRE ZMIENIŁY BIEG HISTORII

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNEGO

1.Cele konkursu:

 • wzbogacenie wiedzy na temat kobiet w historii Polski i świata,
 • poznanie ich twórczości, dorobku oraz trudu, który włożyły w swoją działalność na przestrzeni wieków,
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz wrażliwości estetycznej uczniów.

2.Praca konkursowa:

 • może mieć tylko jednego autora,
 • musi przedstawiać postać kobiety (w tym jej imię i nazwisko) oraz jej dokonania/osiągnięcia,
 • może zawierać cytat (przesłanie, motto) autorstwa prezentowanej kobiety,
 • może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby, wycinanki, wydzieranki, kolaż itp.),
 • musi być wykonana na papierze formatu A3 (duża kartka z bloku),
 • musi być opisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa.

3.Kryteria oceny prac konkursowych:

 • samodzielność i estetyka wykonania,
 • kreatywność i pomysłowość wykonania,
 • zgodność z tematem konkursu,
 • niebanalność w wyborze postaci,
 • uwzględnienie elementów regulaminu.

4.Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV-VI oraz VII-VIII.

5.W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

6.Prace przyjmowane będą do 01.03.2021r. ( Pani K. Bocheńska , Pani K. Doktor)

7.Zalecana bibliografia:

 • Favilli Elena, Cavallo Francesca, Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek fragment online:

https://books.google.pl/books/about/Opowie%C5%9Bci_na_dobranoc_dla_m%C5%82odych_bunt.html?id=ymI3DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false),