Nauczanie dwujęzyczne

Chociaż nasza placówka ma za sobą kilkuletnią już działalność edukacyjną i dostrzegalne na wielu płaszczyznach osiągnięcia, to wciąż jeszcze w świadomości tak rodziców, jak i uczniów pojęcie „dwujęzyczności” trafia na opór, wiąże się z obawami. Wynika to przede wszystkim z niewiedzy dotyczącej specyfiki szkół dwujęzycznych. Uczniowie klas szóstych czasem wahają się, czy podjąć kontycuację nauki w naszej placówce w klasach VII-VIII, ponieważ boją się, że nie znając dobrze języka niemieckiego, nie podołają wymaganiom. A przecież nie chodzi o to, by w naszej szkole uczyli się wyłącznie ci, którzy język już opanowali.

Co zatem oznacza pojęcie „nauczanie dwujęzyczne”? Kiedy znane są już podstawy języka (co przy sześciu lekcjach w tygodniu nie jest trudne), na niektórych przedmiotach nauczyciele zaczynają wprowadzać elementy języka niemieckiego. Elementy to np. słownictwo, teksty źródłowe, rozmaite projekty itp. Na lekcjach korzystamy też z niemieckojęzycznych stron internetowych. Tak jest na matematyce, historii czy informatyce. Część lekcji prowadzona jest w j. niemieckim, ale podstawowe wiadomości są przekazywane zawsze po polsku.

Przekraczająca zwykły wymiar liczba godzin nauki języka niemieckiego w różnych formach (lekcje języka, lekcje dwujęzyczne, konkursy, wymiany polsko – niemieckie, warsztaty językowe) pozwala również uczniom nieznającym wcześniej niemieckiego na opuszczenie murów szkoły z dobrą a nawet bardzo dobrą jego znajomością, o czym świadczą sukcesy dzieci – laureatów konkursów niemieckojęzycznych, w tym tak zwanej „olimpiady”.

Co tu dużo mówić, przekonaj się sam, że nie taki diabeł straszny jak go malują!