Nasza oferta

Dla wszystkich uczniów, małych i dużych! Przygotowaliśmy dla Was:

 • możliwość zdania egzaminu DSD, który dla uczniów naszej szkoły jest darmowy,
 • dwujęzyczność w klasach 7 i 8 – system, który pomaga w biegłym opanowaniu języka niemieckiego,
 • międzynarodową wymianę z  uczniami z Niemiec, podczas której możesz poznać realia życia niemieckiej rodziny i szkoły oraz udoskonalić znajomość języka niemieckiego,
 • Euroweek – tydzień poligloty – wyjazd, po którym języki obce przestaną być trudne,
 • nowoczesną salę sensoryczną, w której pod okien specjalistów skorzystasz z zajęć terapeutycznych,
 • bogato wyposażoną bazę dydaktyczną – sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi, rzutnikami multimedialnymi oraz bibliotekę odpowiadającą potrzebom ucznbiów,
 • kameralne sale do zajęć terapeutycznych np. rewalidacyjnych gwarantujące skupienie i odpowiednią koncentrację,
 • kompleks nowoczesnych obiektów sportowych, w tym boisko do Beach Soccera,
 • dwa place zabaw, dla przedszkolaków i dzieci szkolnych,
 • Szkolne Koło Wolontariatu, które otwiera nas na potrzeby innych,
 • stołówka szkolna, gdzie można zjeść świezy, ciepły posiłek,
 • świetlica szkolna czynna w godz 6.30 -16.50 zapewniająca dzieciom opiekę i edukację.

OFERTA DLA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III

W naszej szkole Twoje dziecko:

 • nauczy się dwóch języków obcych- języka angielskiego i  niemieckiego,
 • bezpiecznie i ciekawie spędzi czas w świetlicy działającej od  6.30 do 16.30,
 • będzie się uczyć w nowoczesnych i bogato wyposażonych salach lekcyjnych,
 • w razie konieczności otrzyma pomoc wykwalifikowanej kadry specjalistów od: logopedii, dysleksji, oligofrenopedagogiki, rewalidacji, tyflopedagogiki,
 • rozwinie swoje zdolności na zajęciach pozalekcyjnych,
 • będzie uczestniczyć w wielu wycieczkach dydaktycznych uzupełniających realizację podstawy programowej.

OFERTA DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV- VIII

Na dalszym etapie edukacji zapewnimy Twojemu dziecku:

 • wysoki poziom kształcenia w ramach lekcji i kółek zainteresowań,
 • rozszerzenie zajęć z języka niemieckiego przygotowujących do egzaminu DSD I,
 • dodatkowe, bezpłatne zajęcia z języka polskiego i z matematyki przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
 • od 7. klasy udział w wymianie ze szkołą partnerską w Republice Federalnej Niemiec,
 • w ramach zajęć wychowania fizycznego możliwość ciekawych zajęć na jedynym w Gliwicach boisku do beach soccera,
 • pomoc pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego,
 • pracę na lekcjach metodą projektu edukacyjnego,
 • możliwość zrealizowania się w wolontariacie i w działaniach proekologicznych,
 • pielęgnowanie tradycji regionalnych poprzez organizowanie wojewódzkich konkursów „Śląsk- moja mała ojczyzna” oraz „Ratowanie zabytków  mojej małej ojczyzny”.