DSD I

Deutsches Sprachdiplom (DSD) jest wspólnym przedsięwzięciem Federalnego Urzędu Administracji Niemiec i krajów zwiazkowych. Od 2008 roku dzięki inicjatywie: „Szkoły: Partnerzy przyszłości” wszystkie szkoły DSD należą do grona ponad tysiąca szkół objętych patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Historia rozwoju DSD

•    Program DSD jest realizowany w Polsce od 1997. Na podkreślenie zasługuje fakt,
że Polska należy do państw realizujących program DSD z największym powodzeniem na całym świecie.

Realizacja programu DSD

•    Program DSD realizowany jest w szkołach podstawowych i liceach, które po spełnieniu określonych kryteriów zostały przyjęte do grona szkół partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i otrzymały zezwolenie na przeprowadzanie egzaminu DSD. Szkoły te, w ścisłej współpracy z Centralą Szkolnictwa Zagranicznego oraz intensywną naukę przygotowują uczniów do egzaminu. Uczniowie szkoły podstawowej zdają DSD I na poziomie B1, a uczniowie liceum – DSD II na poziomie C1.

Jak wygląda egzamin DSD I?

•    Egzamin DSD I składa się z czterech części: Komunikacji pisemnej, komunikacji ustnej, odbioru tekstu czytanego i słuchanego. Są one oceniane równoważnie,
co znaczy, że za każdą z części zdobyć można 25% wszystkich punktów. Aby zdać egzamin, należy uzyskać łącznie powyżej 50% punktów.

 1. Komunikacja pisemna. Obejmuje analizę przedstawionego materiału: tekstu oraz grafiki, zdjęcia lub statystyki. Wymagane są umiejętności kojarzenia faktów, interpretacji, argumentowania, wyrażania opinii
  i streszczania informacji.
 2. Komunikacja ustna. Ta część egzaminu składa się z dwóch etapów:
 3. zdający odpowiada na pytania komisji;
 4. zdający referuje wybrany przez siebie temat na podstawie prezentacji multimedialnej wykonanej indywidualnej. Po prezentacji odpowiada na pytania komisji.

3.  Odbiór tekstu czytanego i słuchanego. Obejmuje typy zadań:
rozumienie globalne, selektywne i detaliczne po lekturze tekstu lub
po dwu – lub jednokrotnym wysłuchaniu nagrań z płyty CD.

Test pisemny sprawdzany jest w Niemczech, a egzamin ustny przez egzaminatorów ze strony Polskiej lub/i koordynatora ze strony niemieckiej.

Co daje egzamin DSD? Korzyści:

 •    Możliwość uzyskania biegłej znajomości języka niemieckiego, poświadczonej certyfikatem DSD I na poziomie B1 w szkole podstawowej lub zaświadczeniem na poziomie A2 uznawanym we wszystkich krajach europejskich.
 • W trakcie trwania nauki w klasach przygotowujących do egzaminu DSD wyróżniający się uczniowie mają możliwość skorzystania z wakacyjnych kursów językowych w Niemczech.
 • Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przystąpieniem do egzaminu. Jest on finansowany przez Republikę Federalną Niemiec.
 • Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec, i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół.
 • Przygotowanie do egzaminu DSD to nauka zgodna z międzynarodowymi standardami
  i nowoczesnymi metodami, wykorzystująca nowe technologie informatyczno-komunikacyjne.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.