Finał 2017/2018

SPRAWOZDANIE 
Z PRZEBIEGU VII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

 „RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”

pod patronatem

Ks. Biskupa Ordynariusza  Jana Kopca

Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza

Starosty Gliwickiego Waldemara Dombka

Dnia 25 kwietnia 2018 roku w Centrum Edukacyjnym im św. Jana Pawła II w Gliwicach odbyła się uroczysta gala finałowa VII edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”.

Oprócz laureatów i ich opiekunów, na finał konkursu połączony z wręczeniem nagród zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich instytucji wspierających nasz konkurs merytorycznie, ideowo oraz materialnie, a także  przedstawiciele środowisk stojących na straży wartości dziedzictwa kulturowego, dobytku historycznego, oświatowego i kulturalnego naszego regionu, związanych z krzewieniem kultury śląskiej oraz przyjaciele naszej szkoły.

Na uroczystej gali finałowej miały miejsce:

1. występ artystyczny przygotowany przez uczniów klas I-IV  ZSO nr 12 w Gliwicach

2. uroczyste wręczenie nagród

3. wystawa prac laureatów, nagrodzonych  prac konkursowych

            Na zaproszenie do udziału w konkursie odpowiedziało w tej edycji 302 uczestników.   Licznie zaprezentowały się szkoły z  Gliwic i powiatu gliwickiego, ale także z dalszych zakątków województwa śląskiego oraz województwa opolskiego.

Gala finałowa poprzedzona została posiedzeniem komisji konkursowej, które miało miejsce 19 kwietnia 2018r. Nagrodzonych zostało łącznie 100 prac konkursowych.

Organizatorkom  udało się nawiązać współpracę z instytucjami promującymi ratowanie dziedzictwa kulturowego i zabytków architektonicznych, dzięki czemu pozyskane zostały bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów.

Nagrody  przekazali:

 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
 2. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
 3. Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
 4. Kuria Diecezjalna w Gliwicach
 5. Urząd Miasta w Gliwicach
 6. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 7. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
 8. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
 9. Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w  Katowicach
 10. Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach
 11. Fundacja „Silesia Pro Europa”
 12. Poseł na Sejm RP Piotr Pyzik
 13. Starostwo Powiatowe w Gliwicach
 14. Wiceprzewodniczący Rady powiatu Gliwickiego Pan Andrzej Frejno
 15. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach
 16. Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie
 17. Muzeum w Gliwicach
 18. Parafia p.w. św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince
 19. Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach
 20. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach

Nagrodą specjalną dla wszystkich laureatów konkursu była wycieczka śladami śląskiej architektury. Laureaci zwiedzili w tym roku  kościół z dzwonnicą w Poniszowicach, w Rudzińcu (diecezja opolska) oraz w Studzionce koło Ujazdu ( diecezja opolska). Wycieczka odbyła się 25 kwietnia 2018r. Laureaci ze swoimi opiekunami wrócili z wycieczki koło godziny 12.30 do Centrum Edukacyjnego im. św. Jana Pawła II w Gliwicach,  gdzie odbył się finał konkursu połączony wręczeniem nagród oraz wystawą prac, którą do 11 maja  można oglądać w Centrum św. Jana Pawła II w Gliwicach, a od połowy maja do końca roku szkolnego  w sobotach Kościoła Parafialnego w Poniszowicach, w czasie wakacji na Zamku w Toszku, a  jesienią w Bibliotece Miejskiej w Gliwicach.

Nagrodę specjalną ufundowała Kuria Diecezjalna w Gliwicach.

Koordynatorzy konkursu

Anna Luiza Jaksik

Katarzyna Szczepkowska

LISTA LAUREATÓW

« z 2 »
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.