Finał 2016/2017

SPRAWOZDANIE 
Z PRZEBIEGU VI EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”

Ks. Biskupa Ordynariusza Jana Kopca

Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza

Starosty Gliwickiego Waldemara Dombka

Uroczysta gala finałowa VI edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”, odbyła się dnia 26 kwietnia 2017 roku o godz. 13.00 w Centrum Edukacyjnym im św. Jana Pawła II w Gliwicach.

Oprócz laureatów i ich opiekunów, na finał konkursu połączony z wręczeniem nagród zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich instytucji wspierających organizację konkursu, a także przedstawiciele środowisk związanych z popularyzacją kultury śląskiej oraz przyjaciele naszej szkoły.

Na uroczystej finałowej gali miały miejsce:

1. występ artystyczny przygotowany przez uczniów ZSO nr 12 w Gliwicach

2. uroczyste wręczenie nagród

3. wystawa prac laureatów, nagrodzonych  prac konkursowych oraz prezentacji multimedialnych

       Nagrodzone prace plastyczne, fotograficzne, przestrzenne oraz albumy były wystawione w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II w Gliwicach, od 12 maja wystawa jest przeniesiona do Kościoła Parafialnego w Poniszowicach, a w czerwcu będzie można ją oglądać  w Bibliotece Miejskiej w Gliwicach.

Na konkurs wpłynęły łącznie 292 prace uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wychowanków ognisk pracy pozaszkolnej województwa śląskiego 
i opolskiego. Finałowa gala poprzedzona została posiedzeniem komisji konkursowej, które miało miejsce 20 kwietnia 2017 r. Jury nagrodziło łącznie 99 prac konkursowych.

Organizatorkom konkursu udało się nawiązać współpracę z instytucjami promującymi ratowanie dziedzictwa kulturowego i zabytków architektonicznych Województwa Śląskiego

i  Opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu gliwickiego oraz miasta Gliwice, dzięki czemu pozyskane zostały bardzo atrakcyjne nagrody dla laureatów.

Instytucje wspierające:

 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
 2. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
 3. Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
 4. Departament Ochrony Zabytków w Warszawie
 5. Kuria Diecezjalna w Gliwicach
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
 7. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 8. Urząd Miasta w Gliwicach
 9. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
 10. Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w  Katowicach
 11. Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach
 12. Fundacja „Silesia Pro Europa”
 13. Parafia p.w. św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince
 14. Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach
 15. Starostwo Powiatowe w Gliwicach
 16. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach
 17. Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie
 18. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach
 19. Stowarzyszenie „Zgoda i Przyszłość”
 20. Tech-Media Sp. z o.o.

Nagrodę specjalną- wycieczkę śladami śląskiej architektury ufundowała Kuria Diecezjalna w Gliwicach.  Laureaci zwiedzili w tym roku trzy kościoły: w Gliwicach- Ostropie, w Smolnicy oraz w Żernicy. Uczestnicy wycieczki dziękują za możliwość poznania tych zabytkowych kościołów, które chociaż są w pobliżu nie były uczestnikom znane.

LISTA LAUREATÓW