Finał 2015/2016

SPRAWOZDANIE 
Z PRZEBIEGU V EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”

pod patronatem

Ks. Biskupa Ordynariusza  Jana Kopca

Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza

Starosty Gliwickiego Waldemara Dombka

Dnia 28 kwietnia 2016 roku w Centrum Edukacyjnym im Św. Jana Pawła II w Gliwicach odbyła się uroczysta gala finałowa V edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”.

Oprócz laureatów i ich opiekunów, na finał konkursu połączony z wręczeniem nagród zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich instytucji wspierających nasz konkurs merytorycznie, ideowo czy też materialnie, a także  przedstawiciele środowisk stojących na straży wartości dziedzictwa kulturowego, dobytku historycznego, oświatowego i kulturalnego naszego regionu, związanych z krzewieniem kultury śląskiej oraz przyjaciele naszej szkoły.

Na uroczystej finałowej gali miały miejsce:

1. występ artystyczny przygotowany przez uczniów klas I-III  ZSO nr 12 w Gliwicach

2. uroczyste wręczenie nagród

3. wystawa prac laureatów, nagrodzonych  prac konkursowych, fotografii  oraz prezentacji multimedialnych

Na konkurs wpłynęło łącznie 437 prac uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wychowanków ognisk pracy pozaszkolnej województwa śląskiego i opolskiego.

Finałowa gala poprzedzona została posiedzeniem komisji konkursowej, które miało miejsce 19 kwietnia 2016 r. Jury nagrodziło łącznie 102 uczniów.

Organizatorkom konkursu udało się nawiązać współpracę z instytucjami promującymi ratowanie dziedzictwa kulturowego i zabytków architektonicznych, dzięki czemu pozyskane zostały bardzo atrakcyjne nagrody dla laureatów.

Nagrody  przekazali:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Departament Ochrony Zabytków w Warszawie

Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach

Kuria Diecezjalna w Gliwicach

Urząd Miasta w Gliwicach

Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach

Fundacja „Silesia Pro Europa”

Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach

Parafia p.w. św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince

Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach

Stowarzyszenie „Zgoda i Przyszłość”

Nagrodą specjalną dla wszystkich laureatów konkursu była wycieczka śladami śląskiej architektury. Laureaci zwiedzili w tym roku dwa kościoły w Miasteczku Śląskim, kościół i mauzoleum w Świerklańcu oraz Zespół parkowo-pałacowy w Świerklańcu. Wycieczka odbyła się 28 kwietnia 2016r. przed rozpoczęciem gali finałowej. Laureaci wrócili z wycieczki koło godziny 12.30 do Centrum Edukacyjnego im. św. Jana Pawła II w Gliwicach. Nagrodę specjalną ufundowała Kuria Diecezjalna w Gliwicach.

Koordynatorzy konkursu

Anna Luiza Jaksik

Katarzyna Szczepkowska

LISTA LAUREATÓW