Finał 2015/2016

SPRAWOZDANIE 
Z PRZEBIEGU V EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”

pod patronatem

Ks. Biskupa Ordynariusza  Jana Kopca

Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza

Starosty Gliwickiego Waldemara Dombka

Dnia 28 kwietnia 2016 roku w Centrum Edukacyjnym im Św. Jana Pawła II w Gliwicach odbyła się uroczysta gala finałowa V edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”.

Oprócz laureatów i ich opiekunów, na finał konkursu połączony z wręczeniem nagród zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich instytucji wspierających nasz konkurs merytorycznie, ideowo czy też materialnie, a także  przedstawiciele środowisk stojących na straży wartości dziedzictwa kulturowego, dobytku historycznego, oświatowego i kulturalnego naszego regionu, związanych z krzewieniem kultury śląskiej oraz przyjaciele naszej szkoły.

Na uroczystej finałowej gali miały miejsce:

1. występ artystyczny przygotowany przez uczniów klas I-III  ZSO nr 12 w Gliwicach

2. uroczyste wręczenie nagród

3. wystawa prac laureatów, nagrodzonych  prac konkursowych, fotografii  oraz prezentacji multimedialnych

Na konkurs wpłynęło łącznie 437 prac uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wychowanków ognisk pracy pozaszkolnej województwa śląskiego i opolskiego.

Finałowa gala poprzedzona została posiedzeniem komisji konkursowej, które miało miejsce 19 kwietnia 2016 r. Jury nagrodziło łącznie 102 uczniów.

Organizatorkom konkursu udało się nawiązać współpracę z instytucjami promującymi ratowanie dziedzictwa kulturowego i zabytków architektonicznych, dzięki czemu pozyskane zostały bardzo atrakcyjne nagrody dla laureatów.

Nagrody  przekazali:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Departament Ochrony Zabytków w Warszawie

Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach

Kuria Diecezjalna w Gliwicach

Urząd Miasta w Gliwicach

Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach

Fundacja „Silesia Pro Europa”

Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach

Parafia p.w. św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince

Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach

Stowarzyszenie „Zgoda i Przyszłość”

Nagrodą specjalną dla wszystkich laureatów konkursu była wycieczka śladami śląskiej architektury. Laureaci zwiedzili w tym roku dwa kościoły w Miasteczku Śląskim, kościół i mauzoleum w Świerklańcu oraz Zespół parkowo-pałacowy w Świerklańcu. Wycieczka odbyła się 28 kwietnia 2016r. przed rozpoczęciem gali finałowej. Laureaci wrócili z wycieczki koło godziny 12.30 do Centrum Edukacyjnego im. św. Jana Pawła II w Gliwicach. Nagrodę specjalną ufundowała Kuria Diecezjalna w Gliwicach.

Koordynatorzy konkursu

Anna Luiza Jaksik

Katarzyna Szczepkowska

LISTA LAUREATÓW

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).