Finał 2014/2015

SPRAWOZDANIE 
Z PRZEBIEGU IV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”

pod patronatem

Ks. Biskupa Ordynariusza  Jana Kopca

Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza

Dnia 17 kwietnia 2015 roku w Centrum Edukacyjnym im Św. Jana Pawła II w Gliwicach odbyła się uroczysta gala finałowa IV edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”.

Oprócz laureatów i ich opiekunów, na finał konkursu połączony z wręczeniem nagród zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta w Gliwicach, Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, organu prowadzącego, Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach, Stowarzyszenia ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ, środowisk związanych z krzewieniem kultury śląskiej oraz przyjaciele szkoły.

Na uroczystej finałowej gali miały miejsce:

1. występ artystyczny przygotowany przez uczniów ZSO nr 12 w Gliwicach

2. uroczyste wręczenie nagród

3. wystawa prac laureatów, nagrodzonych  prac konkursowych, fotografii  oraz prezentacji multimedialnych

Na konkurs wpłynęło łącznie 319 prac uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wychowanków ognisk pracy pozaszkolnej województwa śląskiego i opolskiego.

Finałowa gala poprzedzona została posiedzeniem komisji konkursowej, które miało miejsce 25 marca 2015 r. Jury nagrodziło łącznie 80 uczniów.

Organizatorkom konkursu udało się nawiązać współpracę z instytucjami promującymi ratowanie dziedzictwa kulturowego i zabytków architektonicznych, dzięki czemu pozyskane zostały bardzo atrakcyjne nagrody dla laureatów.

Nagrody  przekazali:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Urząd Miasta w Gliwicach

Kuria Diecezjalna w Gliwicach

Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach

Fundacja „Silesia Pro Europa”

Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach

Parafia p.w. św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach

Muzeum w Gliwicach

Muzeum Śląskie w Katowicach

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie

Stowarzyszenie „Zgoda i Przyszłość”

Nagrodą specjalną dla wszystkich laureatów konkursu była wycieczka śladami śląskiej architektury. Laureaci zwiedzili w tym roku Kościół p.w.  Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy oraz Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny w Centawie. Wycieczka odbyła się 17 kwietnia 2015r. przed rozpoczęciem gali finałowej. Laureaci wrócili z wycieczki koło godziny 12.30 do Centrum Edukacyjnego im. Św. Jana Pawła II w Gliwicach. Nagrodę specjalną ufundowała Kuria Diecezjalna w Gliwicach.

Koordynatorzy konkursu

Anna Luiza Jaksik

Katarzyna Szczepkowska