Finał 2014/2015

SPRAWOZDANIE 
Z PRZEBIEGU IV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”

pod patronatem

Ks. Biskupa Ordynariusza  Jana Kopca

Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza

Dnia 17 kwietnia 2015 roku w Centrum Edukacyjnym im Św. Jana Pawła II w Gliwicach odbyła się uroczysta gala finałowa IV edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”.

Oprócz laureatów i ich opiekunów, na finał konkursu połączony z wręczeniem nagród zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta w Gliwicach, Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, organu prowadzącego, Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach, Stowarzyszenia ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ, środowisk związanych z krzewieniem kultury śląskiej oraz przyjaciele szkoły.

Na uroczystej finałowej gali miały miejsce:

1. występ artystyczny przygotowany przez uczniów ZSO nr 12 w Gliwicach

2. uroczyste wręczenie nagród

3. wystawa prac laureatów, nagrodzonych  prac konkursowych, fotografii  oraz prezentacji multimedialnych

Na konkurs wpłynęło łącznie 319 prac uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wychowanków ognisk pracy pozaszkolnej województwa śląskiego i opolskiego.

Finałowa gala poprzedzona została posiedzeniem komisji konkursowej, które miało miejsce 25 marca 2015 r. Jury nagrodziło łącznie 80 uczniów.

Organizatorkom konkursu udało się nawiązać współpracę z instytucjami promującymi ratowanie dziedzictwa kulturowego i zabytków architektonicznych, dzięki czemu pozyskane zostały bardzo atrakcyjne nagrody dla laureatów.

Nagrody  przekazali:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Urząd Miasta w Gliwicach

Kuria Diecezjalna w Gliwicach

Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach

Fundacja „Silesia Pro Europa”

Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach

Parafia p.w. św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach

Muzeum w Gliwicach

Muzeum Śląskie w Katowicach

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie

Stowarzyszenie „Zgoda i Przyszłość”

Nagrodą specjalną dla wszystkich laureatów konkursu była wycieczka śladami śląskiej architektury. Laureaci zwiedzili w tym roku Kościół p.w.  Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy oraz Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny w Centawie. Wycieczka odbyła się 17 kwietnia 2015r. przed rozpoczęciem gali finałowej. Laureaci wrócili z wycieczki koło godziny 12.30 do Centrum Edukacyjnego im. Św. Jana Pawła II w Gliwicach. Nagrodę specjalną ufundowała Kuria Diecezjalna w Gliwicach.

Koordynatorzy konkursu

Anna Luiza Jaksik

Katarzyna Szczepkowska

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).