GÓRA GROSZA

Nasza szkoła bierze udział w tegorocznej akcji „GÓRA GROSZA”

Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet – Góra Grosza. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc psychologiczną i rzeczową dla dzieci, które jej potrzebują i tych które nie wychowują się w swojej rodzinie.

Celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w placówkach w całej Polsce od dnia 01.11.2022.
Zapraszamy serdecznie do udziału!!!!
Zapewne w każdym domu znajdzie się kilka groszy lub świnka z groszówkami które przyczynią się do pomocy psychologicznej i rzeczowej dzieciom najbardziej potrzebującym.
Liczymy na aktywność całej społeczności szkolnej.